+387 30 800 046 +385 1 353 5167 info@eps-lastro.com
EPS-F80
Toplinska izolacija fasada
Stabilizirani ekspandirani polistiren izrađen bez regenerata. Primjenjuje se u fasadnim sustavima.

Interesantne činjenice

  • Prosječna debljina fasadnog EPS-a u BiH je sa nekadašnjih 5 cm, u 2014. godini dostigla 10 cm.
  • 18% energije se gubi na neizoliranom zidu.
  • Povećanje debljine izolacije sa 5 na 10 cm povećava cijenu fasade za samo 5%, a ušteda energije povećava se za 100%.

Karakteristike

Toplinska provodljivost

0,038 W/mK

Tlačna nosivost

80 kPa

Zatezna čvrstoća

130 kPa

Čvrstoća na savijanje

125 kPa

Otpor difuzije vodene pare

20-40µ

Standard

EN 13 163

Dimenzije

1000x500

Mogućnost izrade ploča sa preklopom

FP

Mogućnost izrade sa rebrastom površinom

Rebrasta površina

Klasa gorivosti

EURORAZRED E

Certifikati

 

Pakiranje i toplinska otpornost

NAZIVToplinska otpornostm2/pak
EPS-F80/1 0,26 m2K/W 30,00
EPS-F80/2 0,53 m2K/W 15,00
EPS-F80/3 0,79 m2K/W 10,00
EPS-F80/4 1,05 m2K/W 7,50
EPS-F80/5 1,32 m2K/W 6,00
EPS-F80/6 1,58 m2K/W 5,00
EPS-F80/7 1,84 m2K/W 4,00
EPS-F80/8 2,11 m2K/W 3,50
EPS-F80/9 2,37 m2K/W 3,00
EPS-F80/10 2,63 m2K/W 3,00
EPS-F80/11 2,89 m2K/W 2,50
EPS-F80/12 3,16 m2K/W 2,50
EPS-F80/13 3,42 m2K/W 2,00
EPS-F80/14 3,68 m2K/W 2,00
EPS-F80/15 3,95 m2K/W 2,00
EPS-F80/16 4,21 m2K/W 1,50
EPS-F80/17 4,47 m2K/W 1,50
EPS-F80/18 4,74 m2K/W 1,50
EPS-F80/19 5,00 m2K/W 1,50
EPS-F80/20 5,26 m2K/W 1,50
EPS LAŠTRO © Sva prava pridržana.