+387 30 800 046 +385 1 353 5167 info@eps-lastro.com

Često postavljena pitanja

Prilikom izrade fasade sa toplinsko-izolacijskim materijalom, je li isti preporučljivije staviti sa vanjske ili sa unutarnje strane?

Termoizolacioni sloj kod prostora koji se stalno griju uvijek treba postavljati sa vanjske strane jer je to povoljnije za sprečavanje kondenzacije vodene pare na i u pregradi, te sa stanovišta toplotne stabilnosti pregrade. Osim toga konstrukcija objekta je puno više izložena utjecaju temperaturnih oscilacija, ukoliko se termoizolacioni sloj postavi iznutra. Samo kod prostora koji se kratkotrajno i povremeno griju je opravdano termoizolacioni sloj postaviti iznutra.

Na koji način pravilno izvesti izolaciju potkrovlja ili krovnih konstrukcija?

Prilikom izolacije krovnih konstrukcija, potrebno je obratiti pažnju na fizikalne procese unutar objekta, osobito na kretanje vodene pare, koja najvećim dijelom izlazi iz objekta preko konstrukcije krova. S obzirom na to, toplinsku izolaciju potkrovlja potrebno je zaštititi sa dvije folije i to sa donje strane "parna brana" koja će spriječiti prolazak vodene pare do termoizolacionog sloja, a sa gornje strane "kondenz folija" koja je vodonepropusna, ali paropropusna. Stoga, ukoliko se desi da mali dio vodene pare ipak prođe do termoizolacionog sloja, prilikom ljetnih mjeseci će bez ikakvih prepreka može ispariti iz istog. Također, preporučljiva debljina toplinske izolacije u krovnim konstrukcijama je minimalno 16cm.
Radite li stiropor u nagibu?

Stiropor u nagibu proizvodimo i on se najčešće koristi za ravne krovove, naravno ukoliko se radi o klasičnim ravnim krovovima. Za obrnute ravne krovove obavezno je koristiti XPS (stirodur), zbog direktne izloženosti vlazi. Stiropor u nagibu je jako dobro rješenje, prvenstveno zbog puno manjeg opterećenja na konstrukciju objekta, za razliku od nagibnog betona. 
Ima li stiropor rok trajanja?

Stiropor nema rok trajanja. Dokaz za to su fasade koje su odrađene prije 50 godina kod kojih i dan danas izolacija stiroporom u potpunosti ispunjava svoju fukciju. Naravno, da bi to bilo tako, potrebno je svaki sloj fasade ugraditi prema pravilima struke i naravno prema zahtjevima proizvođača proizvoda ugrađenih na istu.

Zadovoljava li stiropor propise zaštite od požara?

Stiropor je materijal koji ne podržava gorenje, ali se na temperaturama većim od 100oC otapa i kapa. Međutim, ukoliko je fasada odrađena po pravilima struke, ona po novim EU standardima, zadovoljava normu gorivosti B1 što znači da se kao takva može normalno primjenjivati u praksi.

Onemogućavamo li, prilikom toplinske izolacije pročelja objekata stiroporom, da objekat "diše"? Odnosno ima li stiropor zadovoljavajuću paropropusnost?

Prilikom projektiranja, ukoliko se koriste odgovarajući programi za građevinsku fiziku objekata, može se utvrditi kako objekti izolirani EPS-om u potpunosti zadovoljavaju po svim kriterijima glede paropropusnosti, kondenzacije i isušivanja.

 

VIDEO.png

Što je EPS?

Želja za ugodnijim i racionalnijim načinom življenja rezultirala je i sve većom primjenom toplinske izolacije u građevinarstvu.

Saznajte više
VIDEO.png

Toplinski proračun

EPS LAŠTRO je osmislio kompjuterski program za proračun toplinske zaštite koji našim klijentima omogućava i olakšava cjelovitu ocjenu...

Saznajte više
VIDEO.png

Često postavljena pitanja

Saznajte najvažnije odgovore na pitanja o topliskoj izolaciji objekata, ugradnji EPS-a i karakteristikama materijala.

Saznajte više
EPS LAŠTRO © Sva prava pridržana.