+387 30 800 046 +385 1 353 5167 info@eps-lastro.com
EPS-F60
Toplinska izolacija fasada 
Stabilizirani ekspandirani polistiren izrađen bez regenerata. Primjenjuje se u fasadnim sustavima.

Interesantne činjenice

  • Prosječna debljina fasadnog EPS-a u BiH je sa nekadašnjih 5 cm, u 2014. godini dostigla 10 cm.
  • 18% energije se gubi na neizoliranom zidu.
  • Povećanje debljine izolacije sa 5 na 10 cm povećava cijenu fasade za samo 5%, a ušteda energije povećava se za 100%.

Karakteristike

Toplinska provodljivost

0,040 W/mK

Tlačna nosivost

60 kPa

Zatezna čvrstoća

100 kPa

Čvrstoća na savijanje

100 kPa

Otpor difuzije vodene pare

20-40µ

Standard

EN 13 163

Dimenzije

1000x500

Mogućnost izrade ploča sa preklopom

FP

Mogućnost izrade sa rebrastom površ.

Rebrasta površina

Klasa gorivosti

EURORAZRED E

Certifikati

 

Pakiranje i toplinska otpornost

NAZIVToplinska otpornostm2/pak
EPS-F60/1 0,25 m2K/W 30,00
EPS-F60/2 0,50 m2K/W 15,00
EPS-F60/3 0,75 m2K/W 10,00
EPS-F60/4 1,00 m2K/W 7,50
EPS-F60/5 1,25 m2K/W 6,00
EPS-F60/6 1,50 m2K/W 5,00
EPS-F60/7 1,75 m2K/W 4,00
EPS-F60/8 2,00 m2K/W 3,50
EPS-F60/9 2,25 m2K/W 3,00
EPS-F60/10 2,50 m2K/W 3,00
EPS-F60/11 2,75 m2K/W 2,50
EPS-F60/12 3,00 m2K/W 2,50
EPS-F60/13 3,25 m2K/W 2,00
EPS-F60/14 3,50 m2K/W 2,00
EPS-F60/15 3,75 m2K/W 2,00
EPS-F60/16 4,00 m2K/W 1,50
EPS-F60/17 4,25 m2K/W 1,50
EPS-F60/18 4,50 m2K/W 1,50
EPS-F60/19 4,75 m2K/W 1,50
EPS-F60/20 5,00 m2K/W 1,50
EPS LAŠTRO © Sva prava pridržana.