+387 30 800 046 +385 1 353 5167 info@eps-lastro.com
EPS-PGF
Podno grijanje sa folijom
Primjenjuje se kao toplinska izolacija podova s podnim grijanjem. Razmak postavljanja cijevi 75mm. Za cijevi Φ 16 do 18mm.

Interesantne činjenice

  • Olakšava postavljanje cijevi za grijanje.
  • Sa manje toplinske energije se postižu bolji učinci.
  • Jeftiniji način grijanja.

Karakteristike

Toplinska provodljivost

0,035 W/mK

Tlačna nosivost

120 kPa

Čvrstoća na savijanje

170 kPa

Standard

EN 13 163

Dimenzije

1200x600

Klasa gorivosti

EURORAZRED E

Folija

PGF

Certifikati

 

Pakiranje i toplinska otpornost

NAZIVToplinska otpornostm2/pak
EPS-PGF/40 0,43 m2K/W 8,64
EPS-PGF/55 0,86 m2K/W 7,20
EPS LAŠTRO © Sva prava pridržana.