+387 30 800 046 +385 1 353 5167 info@eps-lastro.com
EPS-150
Toplinska izolacija podova sa velikim opterećenjem
Primjenjuje se u građevinarstvu kao toplinska izolacija "plivajućih" podova industrijskih hala, parkirališta, ravnog krova kao i drugih površina sa velikim opterećenjem po jedinici površine.

Interesantne činjenice

  • Prilikom izolacije ravnih krovova i terasa, moguće je izraditi ploče u nagibu, koji je prethodno određen projektom.

Karakteristike

Toplinska provodljivost

0,035 W/mK

Tlačna nosivost

150 kPa

Čvrstoća na savijanje

200 kPa

Standard

EN 13 163

Dimenzije

1000x500

Klasa gorivosti

EURORAZRED E

Mogućnost izrade ploča u nagibu

Nagib

Certifikati

 

Pakiranje i toplinska otpornost

NAZIVToplinska otpornostm2/pak
EPS-150/1 0,29 m2K/W 30,00
EPS-150/2 0,57 m2K/W 15,00
EPS-150/3 0,86 m2K/W 10,00
EPS-150/4 1,14 m2K/W 7,50
EPS-150/5 1,43 m2K/W 6,00
EPS-150/6 1,71 m2K/W 5,00
EPS-150/7 2,00 m2K/W 4,00
EPS-150/8 2,29 m2K/W 3,50
EPS-150/9 2,57 m2K/W 3,00
EPS-150/10 2,86 m2K/W 3,00
EPS-150/11 3,14 m2K/W 2,50
EPS-150/12 3,43 m2K/W 2,50
EPS-150/13 3,71 m2K/W 2,00
EPS-150/14 4,00 m2K/W 2,00
EPS-150/15 4,29 m2K/W 2,00
EPS-150/16 4,57 m2K/W 1,50
EPS-150/17 4,86 m2K/W 1,50
EPS-150/18 5,14 m2K/W 1,50
EPS-150/19 5,43 m2K/W 1,50
EPS-150/20 5,71 m2K/W 1,50
EPS LAŠTRO © Sva prava pridržana.