+387 30 800 046 +385 1 353 5167 info@eps-lastro.com

Što je EPS?

Želja za ugodnijim i racionalnijim načinom življenja rezultirala je i sve većom primjenom toplinske izolacije u građevinarstvu, kako stambenih tako i javnih, te industrijskih objekata.

lntenzivnim radom niza stručnjaka pronađeni su materijali koji svojim sastavom i fizikalnim karakteristikama u mnogočemu zadovoljavaju potrebe za toplinskom izolacijom.

Njemački kemijski koncern BASF je 1954. godine patentirao i počeo sa proizvodnjom ploča od ekspandiranog polistirena pod zaštićenim nazivom STYROPOR. Od tada STYROPOR postaje sinonim za sve proizvode od ekspandiranog polistirena.

U praksi se ekspandirani samougasivi polistiren primjenjuje za toplinsku izolaciju svih vrsta objekata i konstrukcija. Svaka ploča proizvedena iz polistirena radi se u više specifičnih gustoća (najčešće od 15 do 30 kg/m3).

Bosanskohercegovački standard BAS EN13163 koji je usklađen sa europskim standardom EN13163 propisuje novi način klasificiranja i deklariranja proizvoda od EPS-a. Kao osnova za klasifikaciju po ovom standardu uzima se tlačna nosivost pri 10% deformaciji.

Svaki proizvođač je dužan da proizvod deklarira po BAS EN13163 i da deklaracija sadrži sve oznake propisane ovim standardom.

tab02

Slika: Debljina drugih građevinskih materijala potrebna da bi se postigla toplinska zaštita, sa uporedbom ekspandiranog polistirena debljine 10cm.

Prednosti proizvoda od EPS-a

 • Mala težina
 • Velika toplinska izolacija (λ=0,032-0,041 W/mK)
 • Teško goriv i samogasiv materijal (Klasa gorivosti E)
 • Otporan na temperaturi do 90 stupnjeva
 • Dobre mehaničke karakteristike
 • Zadovoljavajuća paropropusnost (μ=20-100)
 • Dobar absorber i izolator zvuka
 • Poboljšava zvučnu izolaciju građevinskih konstrukcija
 • Neutralno se ponaša prema betonu, metalima, drvetu
 • Izuzetno malo upijanje vlage (0,2 - 5,0% volumena)
 • Jednostavna obrada i ugradnja
 • Jednostavan transport i manipulacija pri ugradnji
 • Ekološki i biološki ispravan proizvod
 • bez štetnih posljedica po okolinu i ljude

Grafitni EPS

Napredak i razvoj rezultira stvaranjem novih proizvoda. U toplinskoj izolaciji to je sigurno GRAFITNI EPS.

Svjedoci smo stalnog povećanja cijene energije što čovjekovu želju za ugodnim stanovanjem svakodnevno poskupljuje. Zbog toga je gradnja niskoenergetskih objekata iz dana u dan sve masovnija. Ovi objekti nesumnjivo trebaju izuzetno dobru toplinsku izolaciju.

Zbog toga se debljina izolacije svakim danom povećava. Međutim, to povećanje debljine za sobom povlači i povećanje drugih troškova. Riješavajući ove probleme Njemački koncern BASF je još 1995. godine patentirao novi EPS sa dodatkom grafita. U početnoj fazi ovaj GRAFITNI EPS je postizao oko 20% bolje rezultate od klasičnog EPS-a (styropora). Naravno da je od patenta do industrijske primjene istog trebalo izvjesno vrijeme tako da u Europi već par godina imamo sve veću i veću primjenu ovog novog EPS-a.

Treba reći i to da novi grafitni EPS postiže i do 25 % bolje rezultate od klasičnog. Prateći napredak tehnike i tehnologije, firma EPS LAŠTRO je odlučila da u 2010. godini svojim kupcima omogući korištenje ovog najboljeg toplinskog izolacionog materijala.

Osnovne karakteristike

GRAFITNI EPS (u daljnjem tekstu EPS-G) je polistiren namijenjen za ekspandiranje kod kojeg su granule dodatno obogaćene grafitom. Ovaj grafit ima ulogu apsorpcije i refleksije infracrvenog zračenja što je poboljšanje u odnosu na klasični EPS.

Važna činjenica je ta da je poboljšanje u odnosu na klasični EPS najveće pri gustoćama od oko 15 kg/m3.

To se najbolje može vidjeti na usporednom dijagramu toplinske vodljivosti ovisno o gustoći ploča.

tab03usporedba

Ekologija

Iz dijagrama je vidljivo da GRAFITNI EPS sa gustoćom od 15 kg/m3 daje bolje rezultate u pogledu toplinske izolacije od klasičnog EPS-a gustoće 30 kg/m3 i veće. Prema tome, činjenica da za iste rezultate treba upotrijebiti duplo manju količinu materijala, govori sama za sebe o kakvom se učinku u pogledu okoliša radi ukoliko se upotrijebi GRAFITNI EPS. 
Analiza Instituta za ekologiju i TÜF-a 2000. godine u Njemačkoj je pokazala da je GRAFITNI EPS daleko najbolji ekološki toplinski izolacijski materijal.

Primjena

Od GRAFITNOG EPS-a za ekspandiranje, moguće je proizvesti blokove i ploče za toplinsku izolaciju različitih nasipnih gustoća (isto kao i klasični EPS).
Naravno da karakteristike određenog materijala određuju i njegovu primjenu. 
Kako je procent poboljšanja najveći pri gustoćama od 15 kg/m3 to znači da je ovaj GRAFITNI EPS uglavnom zastupljen u fasadnim sustavima. Isto tako preporučljiva je primjena u kosim krovnim konstrukcijama. Nadalje, zbog odličnih rezultata pri niskim gustoćama odličan je kao zvučna izolacija.

Prema tome:

EPS-G se može primjenjivati na svim mjestima na građevinskim objektima. 
Posebno je preporučljiv kao:

 • toplinska izolacija fasadnih sustava EPS-GF,
 • toplinska izolacija kosih krovova EPS-G70.
VIDEO.png

Što je EPS?

Želja za ugodnijim i racionalnijim načinom življenja rezultirala je i sve većom primjenom toplinske izolacije u građevinarstvu.

Saznajte više
VIDEO.png

Toplinski proračun

EPS LAŠTRO je osmislio kompjuterski program za proračun toplinske zaštite koji našim klijentima omogućava i olakšava cjelovitu ocjenu...

Saznajte više
VIDEO.png

Često postavljena pitanja

Saznajte najvažnije odgovore na pitanja o topliskoj izolaciji objekata, ugradnji EPS-a i karakteristikama materijala.

Saznajte više
EPS LAŠTRO © Sva prava pridržana.