+387 30 800 046 +385 1 353 5167 info@eps-lastro.com
EPS-T
Zvučna izolacija
Primjenjuje se kao ZVUČNA izolacija plivajućih podova.

Interesantne činjenice

  • Udarna buka predstavlja jedan od najvećih problema u višekatnim objektima.
  • Kvalitetnom izradom plivajućeg poda, udarna buka se može smanjiti i za 30 dB.

Karakteristike

Toplinska provodljivost

0,042 W/mK

Tlačna nosivost

30 kPa

Čvrstoća na savijanje

120 kPa

Dinamička krutost

≤ 20 N/cm3

Standard

EN 13 163

Dimenzije

1000x500

Klasa gorivosti

EURORAZRED E

Dinamička krutost

≤20N/cm3

Certifikati

 

Pakiranje i toplinska otpornost

NAZIVToplinska otpornostm2/pak
EPS-T23/20 0,48 m2K/W 13,00
EPS-T34/30 0,71 m2K/W 8,50
EPS LAŠTRO © Sva prava pridržana.